http://fantastykamitologia.blogspot.com/

Święta, uroczystości..

Czary Mary

Alchemia- nauka zapoczątkowana w starożytności( Grecja, Rzym, Egipt, Mezopotamia) zajmująca się różnymi dziedzinami, przede wszystkim: medycyną, astronomią i magią. Głównym założeniem i celem było wynalezienie np. kamienia filozoficznego, wielkiego eliksiru, kamienia mądrości czy piątej esencji. Rozkwit przypada na średniowiecze, a kres na XVII wiek. Alchemicy starali się także wytworzyć złoto.

Bylica- boskie drzewko, wykorzystywane do odpędzania demonów i podczas obrządków sobótkowych.

Ceromancja- sztuka odgadywania przyszłości z figur z lanego wosku na wodzie. 

Czarny Kamień- w wierzeniach europy środkowej po dotknięciu przynosił obfite zbiory.  

Filoromancja – sztuka przewidywania przyszłości z róży.